News

Because of the COVID-19 pandemic

English below 👇

📢Във връзка с пандемията от COVID-19, ние от WSSF искаме максимално да гарантираме сигурност и спокойствие при планирането на

Вашия WSSF Summer Holiday / 10-15 June 2021

🔴 Ако клиент е диагностициран с COVID 19 и е поставен под карантина за дните на събитието (доказано с документ), 100 % от сумата ще бъде възстановена.

🔴 Удължаваме срока за смяна на името на притежателя на пас до 07.06.2021 (3 дни преди фестивала).

🔴 При отмяна на 1-ви WSSF Summer Holiday / Слънчев бряг поради ограничения във връзка с COVID-19 обстановката в страната, 100 % от сумите по всички новозаплатени пасове ще бъдат възстановени в срок от една седмица от обявяване на отмяната.

✅ Резервирайте Вашето място сега!

🔒 summer.varnasalsafestival.com

📢Because of the COVID-19 pandemic, we from WSSF want to ensure maximum security and confidence when planning your WSSF Summer Holiday / 10-15 June 2021

🔴 If a client is diagnosed with COVID 19 and is under quarantine for the days of the event (proven by a document), 100% of the amount will be refunded.

🔴 We extend the deadline for changes in the name of the pass holder until 07.06.2021 (3 days before the festival).

🔴 If the 1st WSSF Summer Holiday / Sunny Beach is cancelled due to COVID-19 restrictions in Bulgaria 100 % of the amounts of all newly paid passes will be refunded within one week of announcing the cancellation.

✅ Book your place now!

🔒 summer.varnasalsafestival.com

Popular Posts

29 September 2019
06 February 2020
01 December 2019